Opdrachtgever: Stichting Vroesenpaviljoen

Stichting Vroesenpaviljoen

Opdracht: maken van een projectplan en fondsenwerving voor het realiseren van een paviljoen, bestuurslid van de Stichting voor de communicatie rondom het paviljoen

In het Rotterdamse Vroesenpark is in 2014 een paviljoen geopend met een podium en horecafaciliteit; een langgekoesterde wens van de bezoekers van het populaire park. Om de financiering van het paviljoen rond te krijgen, heeft puntC onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor fondsenwerving en is een inventarisatie gemaakt van de meest kansrijke fondsen. Ook heeft puntC een projectplan geschreven dat als basis dient voor de fondsenwerving.
Sinds 2015 bij het paviljoen betrokken als bestuurslid van de Stichting, met als taak de communicatie rondom het paviljoen (onbezoldigd).

http://www.vitibuck.nl/ned/projecten/THEE.html