home

“Het verhaal van strategische PR – of hoe puntC creatieve en culturele organisaties met ambitie helpt groeien

De punten verbinden, dat is waar het op neerkomt met PR; van het punt waar je nu staat als onderneming tot het punt waar je ambities je heenvoeren. Om dit te realiseren is vooral strategische PR een essentieel instrument. Dit geeft richting aan alle inspanningen op dit gebied, door focus te houden op het eindpunt.

puntC helpt met het opstellen van een strategie en brengt structuur aan in de werkzaamheden. Naast het denkwerk, zorgt puntC ook voor het doewerk. Zodat alle stappen op PR-gebied die onderweg van het ene naar het andere punt liggen (van persbericht of nieuwsbrief tot organisatie van een omvangrijke activiteit) op het juiste moment en op de juiste manier gemaakt worden. Maar ook zonder het uitstippelen van een volledig traject, zijn er genoeg incidentele situaties die om PR-inzet vragen en waar puntC – altijd vanuit een strategische invalshoek – bij kan springen, begeleiden of die volledig uit kan voeren.